NÅR LÆGEN HAR FRI


Hvad gør jeg når lægen har fri

Når praksis er lukket, passes klinikken af en eller to andre praksiserende læger.

Telefonsvareren henviser til den eller de pågældende læger med navn og telefonnumre. 

Det er kun akutte problemer eller akut medcinmangel som skal løses af afløseren.

Den afløsende læge har ikke muligheder for at se din journal eller din medicinliste.

Skal du bruge afløseren er det vigtigt, at du er klar med oplysningerne fra dit sygesikringskort. 

Hav altid embalagen fra den medicin du har brug for ved siden af telefonen inden du ringer op til en anden læge.